Izan, ala ez izan: horra hor auzia;                                    To be, or not to be, that is the question:

ea nobleago zaigun fortuna gaitzaren                             Whether ‘tis nobler in the mind to suffer

harri eta gezikadak pairatzea, ala                                    The slings and arrows of outrageous fortune,

nahigabe-itsaso baten aurka altxaturik                           Or to take arms against a sea of troubles,

aurre egin eta azkena ematea nahigabeoi?                     And by opposing end them: to die, to sleep

Hiltzea, lo egitea, besterik ez; eta lo horrez                    No more; and by a sleep, to say we end

amaituko balitzaizkigu, bihotz-minarekin,                       The heart-ache, and the thousand natural shocks

haragiari berez datxezkon mila ezbeharrak…                That flesh is heir to? ‘Tis a consummation

bai akabera irrikagarria horixe. Hiltzea, lo egitea;           Devoutly to be wished. To die, to sleep,

lo, ausaz amets egitea: horra hor, bai, koska;                  To sleep, perchance to dream; ay, there’s the rub,

ezen, herio-lo horretan zer amets datozkeen                  For in that sleep of death, what dreams may come,

bizi-lor hau gainetik ken dezagunean,                             For in that sleep of death, what dreams may come,

atzeragarri baitugu noski. Gogoeta horrek du                 When we have shuffled off this mortal coil,

hain luzaro bizirik iraunarazten miseria.                         Must give us pause. There’s the respect

Ezen, nork lituzke jasango munduaren ukaldiak,            That makes calamity of so long life:

zapaltzailearen makurra, harroaren destaina,                 For who would bear the Whips and scorns of time,

maitasun gaitzetsiaren penak, legearen geldoa,             The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,

kargudunen burgoikeria, eta baliozkoak etsi-etsian       The pangs of dispriz’d Love, the law’s delay,

eskasarengandik jasotzen dituen purrustadak,               The insolence of office, and the spurns

berak lezakeelarik bertan kito egin kontuaz                   That patient merit of the unworthy takes,

sastakai huts batez? Nork lituzke zamok eramango,      When he himself might his quietus make

bizi astun baten nekepean kexu-izerditan,                     With a bare bodkin? Who would fardels bear,

ez balitz heriotzaren —beraren mugatik                         To grunt and sweat under a weary life,

bidaiaririk itzultzen ez den lurralde                                 But that the dread of something after death,

ikertu gabe horren— ondorengo zerbaiten ikarak          The undiscovered country, from whose bourn

gogoa aztoratzen digulako eta hobetzat joarazten         No Traveller returns, puzzles the will,

munduko gaitzak pairatzea, ezen ez oldartzea               And makes us rather bear those ills we have,

ezagutzen ez ditugun beste batzuetara?                         Than fly to others that we know not of.

Hala gaitu kontzientziak koldar bilakatzen guztiok;       Thus conscience does make cowards of us all,

eta hala du deliberoaren jatorrizko kolorea                    Is sicklied o’er, with the pale cast of thought,

arras gaizkitzen pentsamenduaren zantzu zurbilak,       And enterprises of great pitch and moment,

eta hainbat egiteko funts eta munta larrikok                  With this regard their currents turn away,

horren kariaz du bere oldea bestetaratzen,                     And lose the name of Action.

eta ekintza izena galtzen.

Euskarazko itzulpena: Jon Garzia (Armiarma, 2002)